ΛΟΥΚΡΗΤΙΟΥ

«Περί φύσεως» - Η κληρονομιά ενός επίμονου κηπουρού (Gutenberg)

Κατά περίεργον τρόπο, αλλά αναγκαίον λόγο, μετά την «Παρέγκλισι» του Stephen Greenblatt έρχεται η νέα μετάφραση του ποιήματος του Λατίνου. Όσοι ασχοληθήκατε με τις απαρχές της νεωτερικότητας στη σημαντική προαναφερθείσα εργασία και αναγνωρίσατε την επιρροή του Επίκουρου, ξέρετε ότι πρέπει να διαβάσετε και την παρουσιαζόμενη. Θα θυμηθείτε τη συναρπαστική ιστορία της επανανακάλυψης του κειμένου το 1419 και την έκτοτε επίδρασή του, με τη διαφορά ότι ο Θεόδωρος Παπαγγελής ιχνηλατεί εκτενώς και εκείνη που διαπιστώθηκε στο διάστημα από την αρχαιότητα ως το συγκεκριμένο έτος. Σίγουρα θα βρείτε πολλές από τις εξηγήσεις φυσικών φαινομένων ξεπερασμένες, όμως δεν θα σας διαφύγει ότι πολλές άλλες που έχουν καταρριφθεί στα πεδία π.χ. των νευροεπιστημών και της ψυχολογίας συνεχίζουν να έχουν πέραση στις σοφιστείες διαφόρων μοντέρνων γκουρού της ευζωίας. Μην ακούτε τι λένε, ο Επίκουρος από τον Κήπο του μπορεί να σας εμπνεύσει πολύ πιο αποτελεσματικά.