Η συνέντευξη στο e-tetradio

Ο Γιάννης Παπαευθυμίου είχε την καλοσύνη να ρωτήσει μερικά πράγματα σχετικά με τον ιστότοπό μας.

http://www.e-tetradio.gr/ar6552el_enawebradiogiatoheavymetal.html