ΛΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

«Ο δάσκαλος αγαπούσε το βωβό σινεμά» (Πόλις)

Μικρή υπόθεση: Το βωβό σινεμά, ίσως, υποδηλώνει πως ένας δημιουργός πρέπει να έχει αναπτύξει πολύ τα εκφραστικά του μέσα προτού κοινοποιήσει κάτι στον χώρο των Τεχνών, αλλά και τη διαχείριση της σιωπής ως ένα δυνατό εργαλείο έκφρασης. Το κεντρικό πρόσωπο του βιβλίου είναι ένας δάσκαλος υποκριτικής, που μέσα από πενήντα μαθήματα καθοδηγεί δώδεκα μαθητές ποικιλοτρόπως, δίνοντας τους ασκήσεις, που στηρίζονται στις δικές του εμπειρίες και επαφές με σπουδαία ονόματα των γραμμάτων και της υποκριτικής. Κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσαν να είναι και ασκήσεις δημιουργικής γραφής. Πρόκειται για ιστορίες ευσύνοπτες μεν, δύσκολες, όμως, στην αναπαράστασή τους, που επαληθεύουν όσα εκείνος προτείνει συμπερασματικά στο τέλος της καθεμιάς τους. Έτσι, τους εξηγεί πότε μπορεί να γίνει κανείς αφαιρετικός, τη σημασία της «αντίστασης στην ευκολία», τους δίνει, επίσης, ένα παράδειγμα «αγωνιστικής ημιμάθειας». Εξαιρετικό βιβλίο, επιβλητικό λόγω της ευγένειας που αποπνέει η σοφία του δημιουργού του.