ΤΕΥΚΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ - ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΥΝΤΗΣ

«Μιλώντας στην Αθηνά για το χάος και την πολυπλοκότητα» (Πατάκη)

Επειδή παρακολουθείτε το έργο του πρώτου εκ των συγγραφέων, μάλλον ξέρετε τι να περιμένετε από τη σύμπραξή του με τον επίσης διακεκριμένο επιστήμονα, αλλά αυτό δεν σας προξενεί καμία δυσφορία. Ξέρετε ότι έχετε άλλη μια ευκαιρία να κατανοήσετε τεχνολογικές εφαρμογές και φυσικά φαινόμενα στα οποία δεν εξαντλείτε την περιέργειά σας, καθώς έχετε δεχθεί τη λειτουργικότητα και την ύπαρξή τους. Μπορείτε να πληροφορηθείτε ερευνητικές εξελίξεις που επηρέασαν τη ζωή σας ποικιλοτρόπως, να συμπληρώσετε τις εγκυκλοπαιδικές σας γνώσεις με ωραίες λεπτομέρειες. Διαβάζοντας το παρουσιαζόμενο έργο θα διασαφηνίσετε δύο όρους που ενίοτε αποκαλύπτουν το εύρος της σκέψης ενός ομιλητή, τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την ευρυθμία, την ευταξία, την αλληλεπίδραση διαφόρων παραγόντων. Μικρή ένσταση, ο αφηγηματικός τόνος της έφηβης Αθηνάς δεν την καθιστά αρκετά πειστική ως χαρακτήρα, πράγμα μάλλον αναμενόμενο αφού η ίδια είναι το αντικείμενο της μετοχής του τίτλου.