Ι. Κ. ΧΑΣΙΩΤΗΣ

«Ο Οδυσσέας στις θάλασσες του νότου – Η ελληνική παρουσία στις υπερπόντιες κτήσεις της Ισπανίας (16ος-17ος αι.)» (University Studio Press)

Με τίτλο που σαφώς προσδιορίζει το περιεχόμενο της εργασίας του, ο καθηγητής Ιστορίας παραδίδει άλλο ένα πόνημα υποδειγματικό της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο του. Καταγράφει τη ναυτοσύνη και τις εμπορικές και εποικιστικές δραστηριότητες των απόδημων Ελλήνων εκείνης της εποχής, βιογραφεί βάσει δεδομένων τη ζωή και τη δράση πολλών από αυτούς. Είναι σημαντική αυτή η καταγραφή, καθώς πολλοί έχετε ακούσει για τη συμμετοχή κάποιων στην αποστολή του Μαγγελάνου ή στην οργάνωση της Φλώριδας, αλλά δεν είχατε πρόσβαση σε έγκυρες πληροφορίες. Προσέχοντας τις λεπτομέρειες των αρχείων π.χ. της Ιεράς Εξέτασης ή των βασιλικών βουλευμάτων θα έχετε την ευκαιρία να ανασυνθέσετε τον βίο και τις απίθανες περιπλανήσεις πολλών, τον τρόπο που αναδείχθηκαν ή όχι στις μακρινές νέες κοινότητες. Ο Νίκος Τσιφόρος σίγουρα θα μελετούσε το διασταυρωμένο αυτό υλικό με μεγάλη προσοχή.