ΓΙΩΡΓΟΣ Ι. ΑΛΛΑΜΑΝΗΣ

«Στον καιρό της Λιλιπούπολης – Η βιογραφία μιας ραδιοφωνικής εκπομπής» (Τόπος)

 Μια στιγμή, τι είναι αυτό που ακούνε με τέτοια προσοχή το πρωί οι μεγάλοι και μοιάζει με τον «Μορμόλη» ή την «Τενεκεδούπολη»; Και γιατί εντυπώθηκε με τόση ένταση και διαμιάς το δεύτερο τραγούδι του Δόκτορος Δρακατώρ, ώστε αργότερα με απορία να μην εντοπίζεται η ύπαρξή του; Επίσης, ήταν τελικά βάσιμες οι υποψίες ότι εκείνη η διατριβή για το Τρίτο Πρόγραμμα είχε σφάλματα;
 Όλα αυτά και πάρα πολλά άλλα απαντώνται στο παρουσιαζόμενο βιβλίο, του οποίου ο υπότιτλος είναι επεξηγηματικός της υπέροχης συνάντησης προσωπικοτήτων. Εδώ παρουσιάζεται με μοντέρνα επιστημονική διάρθρωση το μοντέλο οργάνωσης μιας αναβράζουσας και φαινομενικά άστατης δημιουργικής κατάστασης, ενώ κατά τη μελέτη του διαρκώς συμπληρώνονται σχέσεις και ιστορίες ανθρώπων για τις οποίες είχατε μερική γνώση. Θα διαπιστώσετε για άλλη μια φορά ότι οι αποτελεσματικές ομάδες στήνονται με κριτήριο την εκμετάλλευση της ιδιαιτερότητας των καταρτισμένων. Και, βεβαίως, τραγουδάτε.