ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ

«Πολίτες της Βαβυλωνίας – Οι μεταφραστές και ο λόγος τους» (Νήσος)

 Ξεκινώντας από τα απλά, θα σας έχει τύχει να αναρωτηθείτε αν κάποιος αλλοδαπός συνεντευξιαζόμενος θα εκφραζόταν στα ελληνικά έτσι όπως αποδίδει τη συζήτηση ο ντόπιος μεταφραστής της. Θα σας έχει τύχει να παρατηρήσετε ένας μουσικός όρος (π.χ. το «roll» των κρουστών) να μη γίνεται αντιληπτός από έναν άλλο. Ίσως πάλι να σας έχουν ζητήσει διευκρινήσεις για κάποιο γραπτό σας που δεν αποδόθηκε με σαφήνεια από τις αντίστοιχες διαδικτυακές μηχανές. Η μεταφορά ενός κειμένου σε μια άλλη γλώσσα είναι υπόθεση ενσυναίσθησης, κατάρτισης και τριβής και η επιβράβευση για τη συγκεκριμένη εργασία είναι η εμπιστοσύνη που θα επιδεικνύει πλέον σε αυτή ο αναγνώστης. Η αναζήτηση της κατάλληλης λέξης και του εύστοχου και σύντομου γλωσσικού παραλληλισμού είναι δοκιμασία ευθύνης και οι ασκημένοι που ελίσσονται στις θεωρίες για την ακρίβεια του νοήματος και του ύφους είναι οι επιτυχημένοι επαγγελματίες. Εδώ τα εξηγούν αυτά.