ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

«Επιστολές στην αδελφή του Ιωάννα (1934-1939)» (Μελάνι)

Πρόκειται για το σύνολο εκείνων που ο ποιητής έστειλε στην Ιωάννα Τσάτσου κυρίως κατά την περίοδο που υπηρέτησε ως υποπρόξενος στην Κορυτσά και μπορούν να μελετηθούν αντιπαραβαλλόμενες με όσα έχουν ήδη δημοσιευθεί και αφορούν τη ζωή του. Είναι όμως σίγουρο ότι και κάθε αναγνώστης τους θα χαρεί προσέχοντας τις οξυδερκείς απόψεις του διπλωμάτη και δημιουργού, τον τρόπο που χειρίστηκε προσωπικά του ζητήματα αισθηματικής φύσης, τις περιγραφές μιας κοινότητας εντός της οποίας εκείνος ασφυκτιούσε αλλά και των αποδράσεών του σε άλλες περιοχές. Εδώ βεβαίως εντοπίζονται και κάποιες ιδέες που μετασχηματίστηκαν ή ολοκληρώθηκαν σε ποιήματα στη συνέχεια, αναφορές στη διεθνή βιβλιογραφία που είχε κατακτήσει αλλά και πολλά σχόλια για ομότεχνούς του και διανοούμενους Έλληνες. Ο εμπιστευτικός τόνος με τον οποίο απευθύνεται στην αδελφή του είναι ανάλογος της σημασίας των γραπτών καταθέσεών του, οπότε κι εσείς φροντίζετε να συμπληρώσετε την εικόνα του κύρους του.